Cilt 8 Sayı 3 Yayımlandı

Dergimizin Cilt 8 Sayı 3'ü yayımlanmıştır. Erişmek için tıklayınız.

Enstitü Dergimiz 2021 Yılı Impact Faktörü Sıralamasında Üçüncü Sırada

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) impact faktörü sıralamasında 2021 yılında Sobiad tarafından indekslenen dergiler içerisinde en yüksek etki faktörü sıralamasında üçüncü sırada yer almıştır. Devamı için tıklayınız. 

Enstitü Dergimiz 2020 Yılı Impact Faktörü Sıralamasında İlk Dört Arasında

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) impact faktörü sıralamasında büyük sıçrama yaparak 2020 yılında Sobiad tarafından indekslenen dergiler içerisinde en yüksek etki faktörü sıralamasında dördüncü sırada yer almıştır. Devamı için tıklayınız. 

Etik Kurul Onayı hakkında önemli duyuru

Detaylar için tıklayınız.

Dergimiz Impact Faktörü Sıralamasında Ön Sıralarda Yer Aldı...

Detaylar için tıklayınız.

AEÜSBED Aralık 2019 Sayısı Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Aralık 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin son sayısına Dergipark sistemi üzerindeki https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/50899 adresinden erişebilirsiniz.

AEÜSBED Haziran 2019 Sayısı Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Haziran 2019 sayısı yayımlanmıştır. Dergimizin son sayısına Dergipark sistemi üzerindeki https://dergipark.org.tr/aeusbed/issue/46626 adresinden erişebilirsiniz. 

Ayrıca, dergimiz 2018 yılı itibariyle ULAKBİM / TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır.

AEÜSBED Aralık 2018 Sayısı Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Aralık 2018 sayısı yayınlanmıştır. Dergimizin son sayısına Dergipark sistemi üzerindeki http://dergipark.gov.tr/aeusbed/issue/42007 adresinden erişebilirsiniz. 

AEÜSBED Haziran 2018 Sayısı Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Haziran 2018 sayısı yayınlanmıştır. Dergimizin son sayısına Dergipark sistemi üzerindeki http://dergipark.gov.tr/aeusbed/issue/37757 adresinden erişebilirsiniz. 

Ayrıca, bu sayıdan itibaren dergimizde yayınlanan tüm makalelere DOI numarası verilmeye başlanmıştır.

AEÜSBED Aralık 2017 sayısı yayınlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Aralık 2017 sayısı yayınlanmıştır. Son sayımıza erişmek için lütfen tıklayınız.

AEÜSBED Haziran 2017 sayısı yayınlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Haziran 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 3 yılı geride bırakan AEÜSBED akademik teşvik kriterlerini sağlamakta ve her geçen gün yeni yayın indekslerindeki yerini almaktadır. Temennimiz en kısa sürede ULAKBİM’de ve etki faktörü yüksek uluslararası indekslerde taranmasıdır.

Çalışmalarımız da bu yöndedir. Bu nedenle Ocak 2017’den itibaren dergimiz, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlamış ve Haziran 2017 sayısının tüm süreçleri ULAKBİM sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yılda iki kez yayınlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Aralık 2017 sayısı için değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını beklemekteyiz. 

Duyuru (24 Şubat 2017)

Ocak 2017’den itibaren dergimiz, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlamış olup, yazarlarımızın dergimizin yazım kurallarına göre hazırladıkları makalelerini doğrudan Dergipark üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. E-posta aracılığıyla gönderilen çalışmalar değerlendirme sürecine alınmayacaktır.  

Dergimizde yayımlanacak olan tüm makalelere Haziran 2017 sayısı itibariyle DOI numarası verilmesi planlanmaktadır.

Aralık 2016 Sayımız Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  (AEÜSBED)’in yeni sayısı (Aralık-2016) yayımlandı.

Dergimiz bu sayısı itibariyle; Türk Eğitim İndeksi (TEİ), İslami Araştırmalar Merkezi Dizini (İSAM), Directory of Research Journals Indexing (DRJI) ve Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) indekslerinde taranmaya başlanmıştır. 

Ayrıca yurtdışı indekslere de başvuruda bulunulmuş olduğundan 2017 yılı itibariyle süreci devam eden ve yeni gönderilecek tüm çalışmalardan Uzun Özet (Extended Abstract) istenmektedir. Yazarlarımızın bu hususa dikkat etmeleri çalışmalarının yayın sürecini hızlandıracaktır.

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakkında

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün resmi yayın organıdır. Bununla birlikte uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir.

Dergi yılda üç kez (Mart, Temmuz, Kasım aylarında) yayımlanır. Ayrıca, yılda bir kezden fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.

Derginin temel amacı, sosyal bilimler ve eğitim bilimleri alanındaki kuramsal, alan ve uygulamalı araştırmaların yayımlanmasıdır.

Dergide her sayıda birden fazla olmamak kaydıyla düşünce yazısına  da yer verilebilmektedir.

Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Dergiye sunulan bütün makaleler gizli hakemlik ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

Dergiye gönderilen makalelerin yayımlanması için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

 

Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, Türk Eğitim İndeksi (TEİ), İslami Araştırmalar Merkezi Dizini (İSAM), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), ASOS ve Google Akademik'te taranmaktadır.

                         


Copyright © BAUM 2015