DUYURULAR
Yeni Sayımız Yayımlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  (AEÜSBED)’in yeni sayısı (Aralık-2016) yayımlandı. Dergimiz bu sayısı itibariyle; Türk Eğitim İndeksi (TEİ), İslami Araştırmalar Merkezi Dizini (İSAM) ve Directory of Research Journals Indexing (DRJI) indekslerinde taranmaya başlanmıştır. Ayrıca yurtdışı indekslere de başvuruda bulunulmuş olduğundan 2017 yılı itibariyle süreci devam eden ve yeni gönderilecek tüm çalışmalardan Uzun Özet (Extended Abstract) istenmektedir. Yazarlarımızın bu hususa dikkat etmeleri çalışmalarının yayın sürecini hızlandıracaktır.


Copyright © BAUM 2015