DUYURULAR
AEÜSBED Haziran 2017 sayısı yayınlandı

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AEÜSBED) Haziran 2017 sayısı yayınlanmıştır. Yayın hayatında 3 yılı geride bırakan AEÜSBED akademik teşvik kriterlerini sağlamakta ve her geçen gün yeni yayın indekslerindeki yerini almaktadır. Temennimiz en kısa sürede ULAKBİM’de ve etki faktörü yüksek uluslararası indekslerde taranmasıdır.

Çalışmalarımız da bu yöndedir. Bu nedenle Ocak 2017’den itibaren dergimiz, ULAKBİM-DergiPark’ta http://dergipark.gov.tr/aeusbed adresi üzerinden makale kabulüne başlamış ve Haziran 2017 sayısının tüm süreçleri ULAKBİM sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

Yılda iki kez yayınlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin Aralık 2017 sayısı için değerli araştırmacılarımızın çalışmalarını beklemekteyiz. 


Copyright © BAUM 2015