SON SAYI
Editör
Doç. Dr. Ayfer ŞAHİN
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt 2, Sayı 3, Aralık 2016
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Firdevs Güneş &Tuğba Uygun
Öğretmen Yetiştirmede Beceri Uyuşmazlığı
Skill Discrepancy in Teacher Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mehmet Yüksel & Ahmet Durmaz
Algılanan Sosyal Güdülenmiş Oyunlaştırmanın Alım Niyetine Etkisi: Gerçekten İşe Yarıyor mu?
The Effect of Perceived Socially Motivated Gamification on Purchase Intention: Does It Really Work?
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Dilek Dulkadir
Mikro Ölçekte Başlayıp Makro Düzeye Taşınmış Bir Çatışma Süreci: 1969 Futbol Savaşı
A Conflict Process Which Started on Micro Scale and Then Moved to Macro Scale: 1969 Football War
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Şerife Durmaz
İşgücü Piyasasında Kadınlar ve Karşılaştıkları Engeller
Women and Their Challenges in Labor Market
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Leyla Şener
XVII. Yüzyıl Rusya’sında Çeviri
Translation Activities in Russia in 17th Century
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mürsel Bayram
Ermenistan Dış Politikasında Reelpolitikle Psikopolitiğin Çatışması: Cumhurbaşkanlığı Dönemleri Bağlamında Bir Analiz
Realpolitik versus Psychopolitics in Armenian Foreign Policy: An Analysis in the Context of Presidential Terms
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Hakan Çalık
Ömürde Bir Gedik: Ömrüm Üzerine Notlar (Kitap Tanıtımı)
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015